_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

 • Sven Keller همکاری خود با شرکت بیوشم به عنوان مدیر فنی اروپای مرکزی آغاز نمود.
  11.10.2021

  Sven Keller همکاری خود با شرکت بیوشم به عنوان مدیر فنی اروپای مرکزی آغاز نمود.

  بیشتر
 • چگونه می توانیم سودآوری را در تولیدات طیور افزایش دهیم.
  24.06.2021

  چگونه می توانیم سودآوری را در تولیدات طیور افزایش دهیم.

  بیشتر
 • بررسی دوره ای نوآوری های پروبیوتیک ها در سلامت روده :
  24.06.2021

  بررسی دوره ای نوآوری های پروبیوتیک ها در سلامت روده :

  بیشتر
 • نحوه تغذیه موفق آمیز گاوهای شیری در دوره انتقال چگونه است ؟
  29.03.2021

  نحوه تغذیه موفق آمیز گاوهای شیری در دوره انتقال چگونه است ؟

  بیشتر
 • بتائین - یک افزودنی خوراکی ارزشمند که اغلب اوقات ارزش آن نادیده گرفته می شود
  29.03.2021

  بتائین - یک افزودنی خوراکی ارزشمند که اغلب اوقات ارزش آن نادیده گرفته می شود

  بیشتر
 • منافع خود را حیف و میل ننمایید ، مفاهیم جالب در تغذیه طیور در درجه حرارت بالا
  29.03.2021

  منافع خود را حیف و میل ننمایید ، مفاهیم جالب در تغذیه طیور در درجه حرارت بالا

  بیشتر
 • شیوه پر اهمیت پرورش و رشد گوساله
  27.01.2021

  شیوه پر اهمیت پرورش و رشد گوساله

  بیشتر
 • باسیلوس کواگولانژ – نوآوری در سلامت روده
  18.02.2021

  باسیلوس کواگولانژ – نوآوری در سلامت روده

  بیشتر