_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

بیوشم از راه اندازی خط تولید محصول RumiPro برای نشخوارکنندگان خبر می دهد

 

بیوشم به عنوان تولید کننده افزودنی های خوراک حیوانات ، اخیرا خط تولید محصول RumiProرا برای نشخوارکنندگان راه اندازی نموده است . این محصول شامل  سه محصول فرموله شده با کیفیت بالا در جهت  پاسخگویی به نیازهای غذایی نشخوارکنندگان می باشد .

 

لونه – مارس 2019 . بیوشم با کمال مسرت راه اندازی رسمی خط تولید محصول جدید خود به نام   RumiPro را که به منظور  برآورده ساختن نیاز های ویژه نشخوارکنندگان طراحی شده است را اعلام می دارد.  شرکت بیوشم به عنوان یک شرکت خانوادگی خود را وقف تولید مکمل غذایی و افزودنی های خوراکی درجه یک برای تغذیه حیوانات نموده است ، ودر بیش از 60 کشور در سرتاسر جهان  حضور قوی دارد. این محصول جدید به نام RumiPro شامل سه محصول است ، که دو محصول آن قبلا در دسترس بوده است  و اینک با نام جدید به عنوان بخشی از محصول جدید نامگذاری شده است .

نشخوارکنندگان از جمله گاو ، گوسفند و بز  دارای نیاز های تغذیه ای خاص هستند که  غذای خود را در چند مرحله میجوند . مهمترین بخش سیستم گوارش نشخوارکنندگان با نام شکمبه شناخته می شود  و نیاز به حمایت کافی جهت تامین مواد مغذی برای میزبان دارد. ارگانیسم های میکربی که در شکمبه نشخوارکنندگان زندگی می کنند نیاز به تامین مواد مغذی کافی و شرایط مطلوب برای رشد و فعالیت دارند. محصول RumiPro تولیدی توسط بیوشم به منظور تامین نیاز های ویژه نشخوارکنندگان معرفی شده است .

اولین محصول در خط RumiPro ، پروبیوساک 2G است ، که اینک به عنوان RumiPro Top شناخته می شود. این محصول از مخمر های زنده در ترکیب با مخمر های هیدرولیز شده استفاه می شود  که منجر به اثرات سینرژیستیک و تثبیت شرایط شکمبه و عملکرد آن می شود . با تغییرات در مواد خام ، این محصول قابل استفاده برای فارم های ارگانیک نیز می باشد . از مهم ترین مزایای این محصول ، تحریک تخمیر میکروبی ، ثبیت pH معده ، افزایش قابلیت هضم فیبر و افزایش تولید شیر می باشد.

اشتها آور RumiPro که قبلا به عنوان اشتها آورنشخوارکنندگان شناخته می شد ، دومین محصول در خط  RumiPro می باشد .  این یک کاربرد هدفمند برای گاوها با کاهش مصرف خوراک است . هنگامی که شکمبه حساس می شود ، اشتهاآور RumiPro رشد و فعالیت باکتری های شکمبه را به منظور کمک به اجزا قابل تخمیر حمایت می کند. علاوه براین ، مخمر سیمبیوتیک در محتوای این محصول آماده مصرف، شرایط مطلوب برای باکتری های شکمبه را ایجاد می کند . مزایای این محصول شامل ارتقا رشد باکتری های شکمبه ، تحریک مصرف خوراک و افزایش رفاه حیوان می باشد .

 سومین محصول استفاده شده  در این محصول  ، محصول جدید  RumiPro Basic می باشد. این محصول ترکیبی از مخمر هیدرولیز شده برپایه Saccharomyces cerevisiae ، با استفاده از اثرات پری بیوتیک با تثبیت تخمیر شکمبه از طریق حمایت باکتری های شکمبه با مواد مغذی است . راه حل مطلوب  برای خوراک ترکیبی پلت شده ،  RumiPro Basicهمچنین می تواند در خوراک مخلوط گردد و سپس به عنوان یک ترکیب خوراکی به فروش رسد .

 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خط تولید محصول جدید بیوشم RumiPro  لطفا به وی سایت بیوشم بشرح زیر مراجعه  نمایید. https://www.biochem.net

_@_marketing_cookies

بیشتر اخبار