_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

استرس گرمایی: 3 روش موثر برای تغذیه طیور در تغییر شرایط آب و هوایی

Hitzestress bei Hühnern

در تابستان، به ویژه در دوران گرمایش جهانی ، انسان ها بدنبال یافتن راه کارهایی برای خنک کردن خود می باشند . اما حیوانات چگونه باید خود را خنک نمایند؟

تولیدات جهانی طیور با افزایش دمای هوا و چالش شرایط آب و هوایی مواجه هستند . بطور همزمان ، تولیدات طیور بطور کارآمد  به منظور تحقق تقاضای جهانی برای محصولات طیور با کمترین تاثیر ممکن بر آب و هوا و محیط زیست ضروری به نظر می رسد.

در کنار بهینه سازی محل وتهویه محیط زندگی حیوان ، تطبیق استراتژی های تغذیه ای می تواند به حفظ بهره وری درشرایط استرس گرمایی  بسیار موثر واقع گردد. مدیریت تغذیه ، ترکیب خوراک و استفاده از افزودنی های خوراکی ، سه روش تطبیق خوراک طیور با تغییرات شرایط آب و هوایی می باشند.

1 مدیریت تغذیه

  • تغییر زمان خوراک دهی به بعد از زمان پیک گرما برای کاهش تولید گرمای متابولیکی در گرم ترین ساعات روز
  • در زمان گرمای شدید هوا، مدت زمان خوراک دهی افزایش یابد.
  • خودداری از تغییر خوراک و استفاده از مکمل های محلول در آب در طول استرس گرمایی شدید

 

 

2. نیازهای تغذیه ای و ترکیب جیره ای

تولید حرارت بدن در نتیجه هضم و متابولیسم خوراک ایجاد می شود. تفاوت درجه حرارت بین بدن حیوان و محیط باید با هدف حذف حرارت اضافی باشد.  اگر این موضوع ممکن نباشد، مصرف خوراک کاهش می یابد. پروتئین خام کمتر یک عامل موثر در کاهش حرارت متابولیکی تولید شده است. نسبت انرژی به آمینو اسیدهای ضروری، نباید به منظور محدودیت جلوگیری از سنتز پروتئین تغییر کند.

چربی قابل هضم به عنوان منبع انرژی با کمترین درصد تولید حرارت متابولیک است. اگرچه در طول استرس ، گلوکز به عنوان اصلی ترین منبع انرزی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین انتخاب صحیح منبع انرزی با قابلیت هضم بالا از اهمیت بالایی برخوردار است. پرندگان قادر به جبران عدم تعادل مواد مغذیشان نیستند. این موضوع موجب افزایش چربی شکمی و کاهش کیفیت لاشه می شود.

Figure 1: Effect of heat stress on growth performance of poultry (adapted from Alagawany et al., 2017)Figure 1: Effect of heat stress on growth performance of poultry (adapted from Alagawany et al., 2017)

 

تاثیر استرس گرمایی بر روی عملکرد رشد طیور

واکنش های فیزیولوژیک و اثرات آن در استرس گرمایی

  • افزایش تولید حرارت ناشی از له له زدن که منجر به آلکالوزیس تنفسی و افزایش دی اکسید کربن می شود. این موضوع موجب عدم تعادل الکترولیت و اثر آن بر روی فشار اسمزی سلول های روده و مصرف آب می شود.
  • کاهش پروتئین و نسبت ساخته شدن DNA به RNA  در سطح سلول ها دیده می شود. حیوانات باید استرس اکسیداتیو را مدیریت کنند و به این ترتیب ساختار پروتئین های بدن را محافظت نمایند.
  •  پرفیوژن بیشتر پوست باعث کاهش جریان خون به دستگاه گوارش می شود و تامین مواد مغذی و اکسیژن را محدود می کند.  این موضوع موجب افزایش استرس اکسیداسیون و تاثیر منفی بر روی اتصالات بین سلولی در روده می شوند که تحت عنوان اتصالات محکم شناخته می شوند.
  • کاهش مصرف خوراک و تغییر در خصوصیات مواد هضمی موجب کاهش جمعیت باکتریایی می شود. این موضوع موجب آسیب رساندن به عملکرد سلول های روده شده و موجب بروز اسهال می شود.

در مناطقی که استرس گرمایی برای هفته ها و ماه ها به طول می انجامد، استفاده استراتژیک از افزودنی های غذایی اهمیت خواهد داشت.  سه گروه از افزودنی های خوراکی در این ارتباط کمک کننده هستند.

 

3. حمایت از حیوانات با استفاده از افزودنی های خوراکی

 

بتائین آنهیدروس به عنوان یک افزودنی با خواص چند گانه

نگهداری تعادل اسمزی در سلول های روده از اهمیت بالایی برخوردار است. بتائین آنهیدروس به راحتی به عنوان یک مولکول آلی با خواص اسمزی قوی جذب می شود.

 

  • بتائین انتروسیت ها را حمایت می کند و باعث کاهش فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم می شود. ابقا آب و الکترولیت به وسیله بتائین بهبود می یابد.
  • در سطح متابولیک، بتائین تامین گروه های متیل را که کمک به جبران استرس گرمایی (تولید آدرنالین) موجب می شود. سیستم ایمنی در اثر استرس گرمایی سرکوب می شود واین امر به وسیله گروه های متیل بتائین اتفاق می افتد.

به طور کلی ، بتائین آنهیدروس موجب تامین انرژی در بدن می شود و این کار را از طریق کاهش مصرف انرژی پمپ های یونی و متیلاسیون متیونین انجام می دهد.  برای مثال، پروتئین های شوک حرارتی ( HSP 70) نقش مهمی در حفاظت از پروتئین های ساختاری و بافت ها ایفا می کند. ال گلوتامین موجب حمایت بیان ژن HSP 70 می شود و آزمایشات مختلف ارتباط مثبت بین اثر آنتی اکسیدانی و سطح  HSP 70 در طول استرس گرمایی را نشان می دهد.

 

مواد معدنی ارگانیک و استرس اکسیداتیو

 

کاهش مصرف خوراک و تغییر در اسمولاریته مواد هضمی ، سطح بهینه مواد معدنی را به خطر می اندازد. جذب  این عناصر معدنی را کاهش می دهد. تغذیه مواد معدنی کمیاب آلی با کیفیت بالا به غلبه بر  این زیست فراهمی  محدود کمک می کند . مواد معدنی برای تشکیل آنزیم های با خواص

آنتی اکسیدانی مانند سوپراکسید دیسموتاز بسیار مهم هستند.


استرس اکسیداتیو تجمع سوپر اکسید و پراکسید هیدروژن را در طول تولید ATP از طریق فسفوریلاسیون اکسیداتیو در میتوکندری افزایش می دهد. پس از افزایش شدید  استرس گرمایی ، استرس اکسیداتیو منجر به اختلال عملکرد میتوکندری می شود. بر اساس در دسترس بودن آنتی اکسیدان های مختلف مانند ویتامین C و E ، گلوتاتیون و سوپر اکسید دیسموتاز ، تشکیل و از بین بردن ROS در صورت ادامه استرس گرمایی ، تعادل جدیدی پیدا می کند. افزایش آنتی اکسیدان ها یک اقدام مهم برای حفظ انرژی سلولی توسط میتوکندری است که برای عملکرد سلول بسیار مهم است. همراه با سوپراکسید دیسموتاز ، گلوتاتیون دومین آنتی اکسیدان مهم است که از سه اسید آمینه مهم تشکیل شده است: سیستئین ، اسید گلوتامیک و گلیسین.
اگر گلیسینات ها به عنوان منبع مواد معدنی آلی مورد استفاده قرار گیرند ، گلیسین موجود از سنتز گلوتاتیون حمایت می کند و به کاهش آسیب های سلولی و بافتی کمک می کند. در سطح روده ، کاهش استرس اکسیداتیو نقش مهمی در جلوگیری از سندرم روده دارد.

 

 

پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها برای حفظ سلامت روده 

 

عملکرد سد دفاعی روده برای محافظت از حیوانات و به ویژه کبد  آن ها در برابر بسیاری از مواد مضر و باکتریهایی که وارد ورید پورتال می شوند بسیار مهم است. اتصالات محکم بین سلولهای روده ضعیف ترین قسمت این سد است که محافظت از این پیوند اهمیت بافت پروتئینی این پیوند را نشان می دهد.علاوه بر کمک به حیوانات برای جلوگیری از سندرم روده ، حفظ میکروبیوتای سالم بسیار مهم است.پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها افزودنیهای خوراکی مهم برای تثبیت و حمایت از یک فلور میکروبی روده هستند. این افزودنی ها تاثیر باکتری های مضر را کاهش می دهند و خطر متابولیت های سمی مانند LPS را کنترل می کنند. علاوه بر این ، پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها قابلیت هضم و جذب مواد مغذی را پشتیبانی می کنند. 

 

نتیجه
استرس گرمایی یک مشکل رو به رشد است زیرا حیوانات توانایی خود در جبران کمبودهای  تغذیه ای یا مدیریت آن را از دست می دهند. به همین دلیل هرگونه پشتیبانی برای به حداقل رساندن تلفات و کمک به حیوانات برای غلبه بر استرس گرمایی دارای اهمیت است. هنگامی که انتظار می رود استرس گرمایی برای چند هفته ادامه یابد ، افزودنی های خوراکی نقش اساسی دارند. این محصولات باید در یک برنامه کوتاه مدت و در شرایط حاد استرس گرمایی مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر اخبار