_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

بهینه سازی پرورش حیوانات جوان در سالهای اخیر به طور فزاینده ای اهمیت یافته است. پرورش متمرکز وبا کیفیت بالا رویکرد مناسبی برای توسعه سلامت وعملکرد بالای نشخوار کنندگان به اثبات رسیده است . اما عوامل کلیدی پرورش موفقیت آمیز چیست؟ بهترین راه برای اطمینان از عملکرد بهینه حیوانات در هنگام زایمان و سیستم پرورش گوساله با هزینه های مقرون به صرفه چیست؟ به کدام جنبه های تغذیه باید توجه ویژه ای بشود؟ و چگونه این جنبه ها بر رشد و سلامت گوساله تأثیر میگذارد؟ 

ایمنی اولیه : چرا دارای اهمیت است ؟

ساعات اول زندگی گوساله برای رشد و سلامت طولانی مدت از اهمیت بسزایی برخوردار است. گوساله بدون سیستم ایمنی کامل متولد می شود و به همین دلیل وابسته به آغوز با کیفیت بالا است . علاوه بر آن به منظور تامین ایمونوگلوبولین های ضروری برای زندگی ، آغوز سیستم ایمنی بدن حیوان جوان و توسعه روده را تحریک می کند. مصرف آغوز اولیه بسیار مهم است زیرا هم کیفیت آغوز و هم ظرفیت جذب حیوان در ساعات اولیه زندگی کاهش می یابد. بعد از گذشت تنها چند ساعت ، مخاط روده گوساله از نظر ایمونوگلوبولین های مهم غیر قابل نفوذ می شود. ایجاد بانک های آغوز و استفاده از تقویت کننده های آغوز که ابزار موثری برای اطمینان از در دسترس بودن و کیفیت ماندگار آغوزاست به اثبات رسیده است. تقویت کننده های آغوز حاوی مکمل ارزشمند ایمونوگلوبولین ها ، ویتامین ها و عناصر آلی می باشد. استفاده از پری بیوتیک و پروبیوتیک در تقویت آغوز نیز به منظور ارتقاء توسعه میکروبیای روده توصیه شده است

خطرات سیستم هضم که به میزان کافی توسعه نیافته

در هفته های اول زندگی ، سیستم گوارشی گوساله بطور کامل توسعه نیافته است. در نتیجه ، حیوان جوان به مواد مغذی که به آسانی هضم می شود وابسته است . شکمبه هنوز توسعه نیافته و آنزیم های هضم کننده پروتئین برای هضم پروتئین های شیر استفاده می شود. علاوه برشیر پر چرب ، شیرهای جایگزین برای پرورش و پروارکردن گوساله ها مورد استفاده قرار می گیرد. در کنار پروتئین های شیر ، از پروتئین های گیاهی مختلف نیز استفاده می شود. در هفته اول زندگی ، پروتئین های گیاهی تنها می تواند تا حدودی توسط گوساله هاجذب شوندو از اینرو خطر بیشتری از بروز اسهال را به دنبال دارد. به طور کلی ، تغذیه متمرکز در 7 الی 8 لیتر در روز پایه خوبی برای رشد بعدی است.

انتقال به خوراک جامد برای گوساله ها، تدریجی انجام می شود. در روزهای اول زندگی ، به گوساله های تازه متولد شده باید ترکیبات خوراک جامد داده شود. در عمل ، ،TMR خشک ( جیره مخلوط کامل ) متشکل از کنسانتره های ویژه و کاه یا یونجه ریز خرد شده استفاده می شود. این ترکیب تامین انرژی بهتری را تضمین نموده و توسعه شکمبه را بهبود می بخشد. دسترسی به آب شیرین کافی نیاز اساسی برای تغذیه گوساله ها از روز اول به بعد می باشد. مکمل عناصر کمیاب ، ویتامین ها و همچنین پری بیوتیک ها و پروبیوتیک نیز در خوراک شیر و TMR گوساله نقش مهمی ایفا می کند.

بیماری های اسهال و ناسازگاری روده عمده ترین مشکلات در پرورش گوساله

خطر اسهال خصوصا در چهار هفته اول تولد گوساله بسیار زیاد است . این موضوع به دلیل دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن حیوان است که هنوز بطور کامل توسعه نیافته است . اسهال اولیه غالبا مرتبط با افزایش یک یا جند اشریشیا کلی اینترتوکسیژنیک (ETEC) در دستگاه گوارش گوساله است . از هفته اول به بعد ، کریپتوسیوریدیا و روتا یا ویروس های کرونا عمده ترین مشکلاتی هستند که به حیوان جوان آسیب می رسانند . برای به حداقل رساندن اسهال ، کاهش شمار عوامل بیماری زا و تقویت سیستم ایمنی از اهمیت بسزایی برخوردار است . استفاده از پری بیوتیک ها یا پروبیوتیک ها در پرورش گوساله یک رویکرد امیدوارکننده برای مقابله با ناسازگاری روده ( عدم تعادل میکروبی ) در روده است . این پاتوژن های نامطلوب را جابجا کرده و میکروارگانیسم های مثبت را ترویج می دهد تا تعادل میکروبی در دستگاه گوارش و روده تقویت شود.

استفاده کارآمد از اجزای خوراک

در سال های اخیر ، محصولات مخمر هیدرولیز شده به عنوان یک رویکرد قابل دوام برای غلبه بر چالش های فوق الذکر در پرورش گوساله تثبیت شده است . متداول ترین سویه های مخمر استفاده شده مربوط به Saccharomyces spp است . شناخته شده ترین و گسترده ترین تحقیق در مورد این سویه Saccharomyces Cerevisiae است . علاوه بر این سویه Kluyveromyces fragilis نیز توجه بیشتری را بخود برای استفاده در مواد خوراکی کارآمد جلب کرده است . مخمر های هیدرولیز شده ترکیبات مفید از دیواره سلولی و سیتوپلاسم سلول مخمر تامین می کند. این ترکیبات تاثیر مثبت بر روی توسعه و عملکرد فیزیولوژی روده دارد و بنابراین بر عملکرد رشد گوساله ها اثر می گذارد.

فرآیند هیدرولیز شده به بهبود ترکیبات مخمر مختلف کارآمد ، از جمله اسید های نوکلئیک ، اسید های آمینه خاص و ترکیبات دیوار سلولی مخمر، به عنوان مثال پروتئین مخمر کمک می کند.

ترکیبات دیوار سلولی مخمر فعال Kluyveromyces fragilis هیدرولیز شده عمدتا مانان الیگوساکارید ها و بتا گلوکان ها هستند. مانان الیگوساکاریدها به منظور محافظت حیوان در مقابل میکروب های بیماری زا با اتصال به دستگاه روده به حیوان کمک می کند. بتا گلوکان ها با اثر تحریک ایمنی در روده کمک می کنند. این عملکرد ها بدلیل دفاع ایمنی پایین گوساله های جوان در بدو زندگی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است . در عین حال ، این اجزای دیواره سلولی داری اثرات پری بیوتیکی هستند. آنها کلنی شدن (تجمیع )میکروب ها سودمند را در دستگاه روده تقویت نموده و بنابراین اثر مثبت بر مورفولوژی و عملکرد روده دارند.

اسید های نوکلئوییک از سیتوپلاسم مخمر به عنوان منبع نوکلئوتید ها استفاده می نماید. این ها به ویژه برای توسعه بافت با میزان بالا از تکثیر سلولی سودمند هستند. آن ها همچنین عملکرد روده و دفاع ایمنی گوساله را پشتیبانی می کنند. به عنوان ترکیبات عناصر مغذی ، Kluyveromyces fragilis هیدرولیزه شده حاوی مقادیر قابل توجه پروتئین ها با قابلیت هضم بالا هستند و یک مشخصه مطلوب اسید آمینه میباشد. با توجه به ظرفیت هضم محدود گوساله های جوان ، این یک نیاز حیاتی است که به عملکرد رشد بهینه کمک می کند.

اثرات مثبت مخمر هیدرولیز شده بر توسعه و عملکرد روده می تواند به میزان قابل توجهی اسهال را در گوساله ها کاهش دهد. این با مستندات جامع قابل اثبات است (شکل 1) .

ارزیابی مدفوع به کمک علامت گذاری مدفوع

Durchfallhäufigkeit EN

 

شکل 1: دفعات اسهال در گوساله ها با سن متوسط 15-21 روز با مکمل دهی با یا بدون مخمر هیدرولیز شده محصول تکنوییست TechnoYeast که بر اساس سویه Kluyveromyces fragilis انجام شده است. در این ازمایش ، محصول TechnoYeast دفعات و شدت اسهال را کاهش داده است . تحقیق Biochem در سال 2019

محصولات مخمر هیدرولیزشده می تواند بعنوان جایگزین شیر و همچنین درTMR گوساله استفاده شود. تأثیر مثبت محصول مخمر در توسعه میکروبیوتای شکمبه می تواند هنگام استفاده در TMR گوساله پیش بینی شود. این از گوساله در توسعه آن به نشخوارکنندگان پشتیبانی می کند.

نتیجه

گوساله ها باید در مراحل مختلف به سمت یک نشخوارکننده سالم و بهره ور بربحران هائی فائق آیند. در ابتدای زندگی ، حیوانات از ضعف سیستم ایمنی و عملکرد دستگاه گوارش توسعه نیافته رنج می برند. این منجر به اختلالات گوارشی ، اسهال و کم وزن گیری می شود.

با توجه به توسعه فیزیولوژی روده ، قابلیت هضم مواد مغذی و ایمنی در گوساله ها ، مخمرهای هیدرولیز شده مانند محصول TechnoYeast روش خوبی برای حمایت از گوساله ها در هفته های اول زندگی آنها است . بهبود در مصرف خوراک و عملکرد رشد و همچنین کاهش خطر ابتلا به اختلالات گوارشی که در تعداد بی شمار از آزمایشات تغذیه به انجام رسیده مستند سازی شده است .

بیشتر اخبار