_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

مواد معدنی کم مصرف در مرغان تخمگذار: 5  حقیقت مسلم که چرا از مواد معدنی کیلاته باید استفاده شود


امروزه در تولید تخم مرغ؛ تمرکز اصلی به حداکثر رساندن عملکرد پرندگان و اطمینان از تولید مواد غذایی با کیفیت بالا برای جوامع انسانی است.  اما تقاضای رو به افزایش برای عملکرد بالاتر گله ها موجب شده که کیفیت پوسته تخم مرغ مرغان تخمگذار و استحکام استخوان آن ها با چالش های جدی برای تولیدکنندگان همراه شود.

کیفیت پوسته تخم مرغ یک عامل کلیدی اقتصادی در صنعت تولید تخم مرغ است. تقریباً 6 تا 8 درصد از کل تولید تخم مرغ به علت پوسته های بی کیفیت غیرقابل استفاده یا غیرقابل فروش و مصرف هستند. تخم های شکسته و ترک خورده موجب خسارت قابل توجهی برای صنعت و همچنین تولیدکنندگان این حوزه می شود. همچنین اطمینان از اینکه تخم مرغ ها پوسته ای محکم و مقاوم در برابر شکستگی دارند و عاری از هرگونه نقص دیگری هستند تا در برابر باکتری های بیماری زا مانند سالمونلا، نفوذ ناپذیر باشند  حائز اهمیت است . اندازه پوسته تخم مرغ با افزایش سن مرغ تخمگذار افزایش یافته و استحکام آن کاهش می یابد. کیفیت پایین استخوان ، که در درجه اول نتیجه پوکی استخوان است ، یکی دیگر از مشکلات مرتبط با مرغ های بسیار پرتولید است. کاهش عملکرد استخوانهای مدولاری( این استخوان ها متابولیسم جذب و باز جذب کلسیم را در پرندگان بر عهده دارند) منجر به افزایش شکنندگی و حساسیت به شکستگی استخوان ها می شود. در مرغهای تخمگذار ، این اثرات در اواخر دوره تخمگذاری بیشتر قابل توجه است .

چرا مواد معدنی کمیاب برای مرغ های تخمگذار بسیار اهمیت دارند ؟

 مواد معدنی پرمصرف (Ca  ، P) و ویتامین D3 به دلیل تأثیرات مثبت آنها بر کیفیت پوسته و استخوان در مرغ های تخمگذار کاملاً شناخته شده هستند. اما  به اثبات رسیده است که مواد معدنی کمیاب مانند Zn ، Mn و Cu نیز به دلیل تأثیر آنها در تشکیل پوسته تخم مرغ و استخوان های سالم ، ضروری هستند. این امر در درجه اول به دلیل اهمیت آنها در تشکیل آنزیم های مورد نیاز برای فرآیند معدنی سازی است .

بسیاری از محققان تأثیر کمبود روی ، منگنز و مس در تشکیل پوسته تخم مرغ را اثبات کرده اند. کمبود روی می تواند منجر به کاهش تولید تخم مرغ و کیفیت پوسته تخم مرغ شود. این به دلیل نقش روی به عنوان یک فاکتور در آنزیم آنیدراز کربنیک است که برای تشکیل پوسته تخم مرغ ضروری است. گزارش شده است مرغ هایی که در معرض کمبود منگنز بودند به دلیل تغییر در ساختار ماتریس آلی، تخمهایی با پوسته های نازک تر تولید می کنند. مس یک فاکتور در سیستم آنزیمی است که اتصال مابین کلاژن و الاستین را تسریع و تسهیل می کند. کمبود مس می تواند منجر به تغییر شکل پوسته تخم مرغ شود. روی و منگنز به ویژه برای سیستم اسکلتی مهم هستند. کمبود مواد معدنی کم مصرف باعث کاهش توسعه و استقامت فیبرهای کلاژن می شود و در نتیجه یک ستون ضعیف برای کانی سازی استخوان ایجاد می کند. در نتیجه، باید به مکمل مواد معدنی کم مصرف در خوراک مرغ های تخمگذار توجه بسیار ویژه ای داشت.

انتخاب نوع منبع مناسب مواد معدنی کم مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است.

مواد معدنی کم مصرف را می توان به صورت غیر آلی و آلی به جیره اضافه کرد. مواد معدنی کم مصرف غیر آلی شامل، سولفاتها و اکسیدها هستند . منابع آلی که به اصطلاح مواد معدنی کم مصرف آلی اتلاق میشوند و مواد معدنی کم مصرف کیلات شده نیز شامل آن ها هستند. مواد معدنی کم مصرف کیلاته در خوراک دام و طیور بسیار توصیه می شوند زیرا مزایای متعددی در مقایسه با منابع غیر آلی دارند .

5 واقعیت که چرا مواد معدنی کم مصرف کیلاته برای مرغ های تخمگذار مفید هستند

1.)     زیست فراهمی بالاتر

تحقیقات متعدد نشان داده است که فرمهای کیلاته روی، منگنز، و مس با زیست فراهمی بالاتری در مقایسه با اشکال غیر آلی وجود دارند. این موضوع از عملکردهای مرتبط با مواد معدنی کم مصرف حمایت می کند و باعث می شود با توجه به میزان مصرف بسیار کمتر دفع بسیار ناچیزی داشته باشد. زیست فراهمی بالاتر کیلات ها مربوط به مکانیسم های مختلف جذب و متعادل سازی آن و عدم وجود آنتاگونیست های مربوط به مواد معدنی می باشد.

اندازه گیری قابلیت هضم یکی از پارامترهای اثبات شده برای ارزیابی زیست فراهمی مواد مغذی است.  تعدادی از مطالعات در مورد قابلیت هضم ظاهری و احتباس روی ، منگنز و مس ، جذب و فراهمی بالاتر مواد معدنی کم مصرف کیلاته را نسبت به اشکال غیر آلی مانند سولفات ها نشان داده اند (شکل 1) .

شکل 1: کیلاته های گلیسین (®E.C.O.Trace ) نسبت به سولفاتها (P <0.05)  قابلیت هضم آشکارتری( %AATD) در مرغ گوشتی دارا می باشند ( دانشگاه ازاد برلین ف 2018) .شکل 1: کیلاته های گلیسین (®E.C.O.Trace ) نسبت به سولفاتها (P <0.05) قابلیت هضم آشکارتری( %AATD) در مرغ گوشتی دارا می باشند ( دانشگاه ازاد برلین ف 2018) .

2.)       بهبود معدنی شدن استخوان و تشکیل آن

نشان داده شده است که مواد معدنی کم مصرف کیلاته در مقایسه با فرم های سولفات تجمع بالاتر مواد معدنی در بافت استخوان را حمایت میکند (شکل 2).  به ویژه زیست فراهمی بهتر روی با غلظت بالاتر کلسیم در بهبود استحکام استخوان درشت نی را موجب میشود. برخی مطالعات دیگر نشان می دهد که دسترسی بهتر مواد معدنی کم مصرف می تواند منجر به بهبود قدرت شکستگی استخوان درشت نی در مرغ های تخمگذار در پایان دوره تخمگذاری شود.

شکل 2 : تأثیر منبع مواد معدنی کمیاب (سولفاتها در مقابل کلاتهای گلیسین (®)E.C.O.Trace ) بر غلظت نسبی فلزات در استخوان درشت نی جوجه های گوشتی در پایان دوره پرواربندی  (Vislykh, 2010) شکل 2 : تأثیر منبع مواد معدنی کمیاب (سولفاتها در مقابل کلاتهای گلیسین (®)E.C.O.Trace ) بر غلظت نسبی فلزات در استخوان درشت نی جوجه های گوشتی در پایان دوره پرواربندی (Vislykh, 2010)

3.)   مقاومت بهتر پوسته تخم مرغ و ضخامت بهتر

 مطالعات بی شمار تائید کرده است که جایگزینی جزئی یا کامل اشکال غیر آلی روی ، منگنز یا مس با مواد معدنی کم مصرف کیلاته موجب بهبود مقاومت و ضخامت پوسته تخم مرغ، به ویژه در پایان دوره تخمگذاری می شود.

 در یک پژوهش میدانی که اخیرا در یک گله تخمگذار انجام شده است ، ترکیبی از گلیسین روی ، منگنز و مس (E.C.O.Trace) به عنوان یک جیره خوراکی تجاری گنجانیده شد. در طی دوره آزمایشی ، پوسته تخم مرغ با تعداد کمتری از تخمهای ترک خورده یا شکسته شده ، بهبود کیفیت را نمایش داد . (شکل 3). همچنین، بررسی تخم مرغ ها به صورت چشمی توسط مدیر فنی گله نشان داد که تخم مرغ ها دارای پوسته قوی تر و درخشان تر هستند.

شکل 3 : تأثیر استفاده از کیلاتهای گلیسین (®)E.C.O.Trace ) بر میزان مقاومت پوسته نسبت به شکستگی و ترک خوردن در مقایسه با جیره ای که از مواد معدنی غیرآلی فرموله شده با جیره ای که جزئی از آن شامل کیلاته گلیسین است. (Biochem,2019 )شکل 3 : تأثیر استفاده از کیلاتهای گلیسین (®)E.C.O.Trace ) بر میزان مقاومت پوسته نسبت به شکستگی و ترک خوردن در مقایسه با جیره ای که از مواد معدنی غیرآلی فرموله شده با جیره ای که جزئی از آن شامل کیلاته گلیسین است. (Biochem,2019 )

4.)   کاهش تلفات گله و افزایش زنده مانی

در همان پژوهش، مرغ ها میزان تخمگذاری بهتری نشان دادند . در واقع عملکرد گله در پیک تولید (بیش از 90 درصد) در مورد پرندگانی که کیلاته های گلیسین دریافت کردند به واسطه کاهش تلفات (8/2 در مقابل 1/3 درصد) بالاتر بود و نتایج بهتری را نشان می داد. به طور کلی با استفاده از کیلاته های گلیسین میتوان پرندگان را تا هشت هفته بیشتر از حد معمول ( استاندارد= 75 هفته) در آشیانه نگاه داشت.

5.)       منافع اقتصادی

استفاده از کیلاتهای گلیسین (E.C.O.Trace®)  ) در پژوهش فوق بهتر شدن کیفیت پوسته تخم مرغ و افزایش زنده مانی مرغ های تخمگذار را نشان داد . این موارد در نهایت منجر به سود اقتصادی قابل توجهی برای صاحبان کسب و کار شد.

به طور خلاصه ، می توان پذیرفت که خوراندن مواد معدنی کم مصرف برای پارامترهای فیزیولوژیکی و تولیدی مرغ های تخمگذار ضروری است .  به ویژه ، استفاده از مواد معدنی کم مصرف به صورت آلی مانند کیلاته ها به خصوص در مواقع حساس و افزایش تقاضا برای رشد اسکلت و کیفیت پوسته تخم مرغ مفید است .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کیلات ها در سبد محصولات بیوشم ، لطفاً با یکی از کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید و یا از وب سایت Biochem دیدار نمایید.

 

بیشتر اخبار