_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

1-  موضوعی که اکثر مردم در باره مایکوتوکسین از جمله DON نمیدانند  

Mycotoxins - not with us

آیا می دانستید ....

آلودگی مایکوتوکسین می تواند به افزایش  حساسیت به برخی عوامل بیماری زا منجر می شود ؟

مایکوتوکسین ها به عنوان کاتالیزور بیماری های عفونی عمل می کنند.

مایکوتوکسین ها مانند دئوکسی نیوالنون (DON) یا سم T-2 با اثرات مضر مستقیم آنها بر روی ارگانیسم زنده مشخص می شوند. آنها همچنین می توانند بر روی  عفونت ها در حیوانات تأثیر منفی داشته باشند. مطالعات نشان داده است که افزایش آلودگی به DON موجب ترویج هجوم سالمونلا typhimurium و بقایای آن در ماکروفاژها شده است . DON همچنین تشکیل عوامل بیماری زا در روده جوجه های گوشتی را تسهیل می کند. به همین نحو ، سم T-2  موجب ترویج عفونت با S. typhimurium می شود. در ضمن ، مطالعات متنوعی در مورد اینگونه اثرات هم افزایی بین مایکوتوکسین ها و عوامل بیماری زا  وجود دارد. علاوه بر این ، مایکوتوکسین ها اثرات مستقیم ایجاد سم بر روی سلول ها دارند از جمله  

  •  مهار بیوسنتز پروتئین
  • اختلال در سیستم ایمنی بدن
  • آسیب به غشاهای لیپیدی توسط فرآیندهای پراکسیداتیو
  • افزایش نفوذ پذیری روده

بخصوص DON یک  بارتحمیلی عمده بر کبد است. این فقط به خود ارگان صدمه نمی زند ، بلکه باراضافی تحمیلی آن منجر به تجمع سایر متابولیت های نامطلوب و مضر نیز می شود. دلیل این امر آنزیمهای مهم سم زدایی در متابولیسم DON است

 

از حیوانات خود با استفاده از محصول B.I.O. Tox Active 8 محافظت کنید

تاثیرگذاری برتعاملات پیچیده نیاز به یک استراتژی مقابله با هما ن میزان پیچیدگی دارد. این اصل به عنوان اساس توسعه آخرین توکسین بایندر ما با نام B.I.O. Tox Active 8 بخدمت گرفته شده است . محصول B.I.O. Tox Active 8  به عنوان یک محصول ترکیبی به روش های مختلف عمل می کند :

 

1. کاهش دسترسی زیستی مایکوتوکسین ها از طریق اتصال غیرقابل برگشت. اجزای اتصال پیشرفته و پر قدرت با طیف وسیعی از جذب که در برابر سموم   apolar Fusarium از جمله سم DON و T-2 نیز مؤثر است (شکل 1)

Diagramm EN Reduction of mycotoxins

2.  سم زدایی و محافظت از سلول . اجزای بسیار موثر فیتوژنیک اثرات مضر را خنثی کرده و تجزیه مایکوتوکسین ها را تسریع می کند

Phytogenic components EN

ارزش افزوده برای متابولیسم و سلامت حیوانات  

 

این رویکرد چند جانبه از حیوان در برابر اثرات مضر مایکوتوکسین ها در سطوح مختلف محافظت می کند. اجزای اتصال دهنده مواد معدنی بلافاصله پس از جذب خوراک از راه دهان  واثرات شدید اپیتلیوم روده و ساختار های حساس دیگر قبل از اینکه مایکو توکسین ها بسیار سمی عمل کنند تاثیر می گذارد.

همزمان ، اجزای فیتوژنیک اثرات مایکوتکوسین ها را در سطح سلولی خنثی می کنند. بیش از 2000 سال است که از گیاه خار مریم در پزشکی بشر در وحله اول در معالجه اختلالات کبدی با موفقیت استفاده شده است  . همچنین سالهاست که در داروهای دامپزشکی مورد استفاده قرار گرفته است . گیاه خار مریم دارای اثرات ضد اکسید کننده ، ضد التهابی و سم زدایی دارد. هسته انگور نیز جزء گیاهان  شناخته شده در این زمینه است و دارای مشخصه های اثرات قوی  ضد اکسید کننده دارد. 

 

نتیجه این همکاری مبتنی بر گیاهان عبارتند از:

  •  کاهش استرس اکسیداتیو
  • محافظت از غشاهای چربی
  • تثبیت سیستم ایمنی بدن
  • بهبود عملکرد کبد  

 

در هر حال ، متابولیسم در سطح عملکرد امروزه تحت استرس قابل توجهی قرار دارتد . از این اثرات مختلف، حتی بدون استرس اضافی ناشی از مایکوتوکسین ها  از مزایای چشمگیری برخوردار است.

اگر تردید دارید که حیوانات شما از آلودگی مایکوتوکسین رنج می برند ، می توانید به بخش  MycService ما درخواست آنالیز آزمایشگاهی ارسال دارید. و این امر به سادگی انجام می شود ، بدین معنی که با ارسال یک نمونه خوراک برای ما ، ما آن نمونه را  به منظور حضور و نوع آلودگی آنالیز کرده و ضمن مشخص کردن میزان آن،  یک راه حل متناسب با آن به شما پیشنهاد خواهیم داد . 

بیشتر اخبار