_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

شیوه پر اهمیت پرورش و رشد گوساله

پرورش گوساله سالم و تأثیر آن بر پتانسیل عملکرد تا تکامل به یک نشخوارکننده به طور کلی پذیرفته شده است. و این فقط ژنتیک نیست که بر عملکرد تأثیر می گذارد!

در تغذیه گوساله هر روز با ناسازگاری های  شکمبه و میکروبیوتای روده مقابله می شود. از این گذشته ، میکروب های روده نشخوارکننده ها ، عمدتا میکروبیوتای شکمبه ، 70 درصد انرژی مورد نیاز روزانه را از طریق تخمیر فیبرهای قابل هضم ناکارآمد تامین می نماید. [1]

در این میان ، نقش میکروبیوتای روده در گوساله ها چیست؟ و این چگونه بر سلامت گوساله و عملکرد آینده تأثیر می گذارد؟

مطالعات و تحقیقات  بسیاری بر روی میکروبیاتای روده گوساله ها با  تعامل با عوامل بیماری زایی مانند E.coli که از عوامل بروزاسهال است به انجام رسیده است . نه تنها عوامل بیماری زا بلکه عوامل دیگری نیز  در مرحله پرورش میکروبیاتای روده در دام ، مانند سن ، شیوه تغذیه ، محل نمونه برداری( دیواره روده / محتویات روده) ، ناحیه روده و افزودنی ها تاثیر دارند. به طور کلی ، هرچه یک گوساله جوان تر باشد ، ساختار میکروبیوتا بیشتر می تواند تغییر کند . از این رو ، مکمل پروبیوتیک وپری بیوتیک ها غالبا در تغذیه حیوانات جوان به منظور پشتیبانی از ایجاد میکروبیوتای سالم توصیه می شوند. [2]

 درمرحله از شیرگیری گوساله ، به نظر می رسد ایجاد میکروبیوتای شکمبه در گوساله یک دوره حساس و حیاتی باشد. میکروبیوتای شکمبه در کناررشد حجم شکمبه و بافت مخاطی آن نیز افزایش می یابد. تغییرات قابل توجه در افزایش میکروبیوتای روده در چند ماه اول زندگی در گوساله قابل مشاهده است. نه تنها این مورد ، بلکه تغییرات بین دیواره مرتبط با شکمبه و بخش مرتبط با مایعات نیز قابل مشاهده است .  [3]  تحقیقات بیشتر با هدف درک فعالیت میکروبیوتای شکمبه و پشتیبانی از افزایش و عملکرد شکمبه در دوره های انتقالی حساس انجام می شود. [2]

نقش میکروبیوتای روده در سلامت گوساله چیست؟

بافت مخاطی روده می تواند دریچه ورود عوامل بیماری زا باشد. با کمک به ایجاد میکروبیوتا،  می توان بافت مخاطی روده را توسعه داده وقابلیت تنظیم  سیستم ایمنی روده را افزایش داد. از این رو  ، میکروبیوتا در دفاع دربرابر عوامل بیماری زا نقش کلیدی دارد. علاوه بر آن ، ارتباط بسیار قوی فی ما بین مشخصات میکروبی روده و رشد و سلامت حیوان وجود دارد. [4]  از یک طرف این  مقوله با متابولیت های مختلف قابل توضیح است : به عنوان مثال ،  بوتیرات دارای  میزان انرژی  بسیار بالایی است  و در واقع توسط شکمبه و بافت مخاطی روده به عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. از طرف دیگر ، برخی متابولیت های میکروارگانیسم ها دارای اثرات ضد التهابی هستند . [4] به عنوان مثال تنش ناشی ازعقیم سازی بر میکروبیوتیای دستگاه گوارش گوساله ها نیز تاثیرمی گذارد.  [5]تنوع میکروبی به ویژه در گوساله های با وزن سبک با پیدایش تنش کاهش یافته [5] و آنها را در خطر عدم تعادل تجمیع میکروبی روده قرار می دهد.   بعلاوه استرس در هنگام از شیر گیری نیز پیش می اید که می توان با تغذیه خوراک با کیفیت و سن مناسب  از شیرگیری و مدیریت خوب با آن مقابله نمود.

معمولا اهمیت میکروبیوتای روده در گوساله ها مورد کم توجهی قرار می گیرد.

شواهدی در دست است که نشان می دهد بهره وری و کارایی تغذیه  با میکروبیوتای روده نیز ارتباط دارد[6]

کدام پرو و پری بیوتیک به منظور پشتیبانی شکمبه گوساله و میکروبیوتای روده قابل استفاده است ؟

البته اولین شرط لازم برای آغاز پرورش گوساله ها استفاده از یک  تغذیه خوب واجرای یک  مدیریت بهداشتی مناسب است . از آنجا که فشار عفونت بدون در نظر گرفتن شرایط مطلوب می تواند بالا باشد ، استفاده استراتژیک از پروبیوتیک و پری بیوتیک توصیه می شود.

هدف استفاده از پرو و پری بیوتیک ها  ایجاد تعادل میکروبی در شکمبه و روده  است که موچب بهبود سلامت ، عملکرد ، تقویت هضم و پیشگیری از تجمیع عوامل بیماری زا در روده گوساله می گردد . البته استفاده از این محصولات در شرایط استرس نیز توصیه می گردد.

به عنوان مثال ،  پرو و پری بیوتیک ها برای موارد  زیر قابل استفاده می باشند.

مثالی از استفاده از مخمر هیدرولیزه درگوساله ها را بشرح زیر  مشاهده نمایید:

شرایط  تنش زا غالبا به دلیل تجمع  یا جابجایی حیوانات اتفاق می افتد و بدنبال آن حیوان دچار اسهال یا بیماری های دیگر از جمله مشکلات تنفسی می شود. [7] مواد تشکیل دهنده مخمر های هیدرولیز شده دارای اثر تعدیل سیستم ایمنی هستند که موجب تقویت گوساله درچنین شرایط تنش زا می گردد و همچنین می تواند از بیماری های دیگری نیز پیشگیری نماید. TechnoYeast  - ( مخمر هیدرولیزشده کلرورومایسس فراجیلیس ) است که این موضوع قبلا  به اثبات رسیده است و مطالعات دراین  مورد توسط Hoping و همکاران در سال 2020 انجام شده است [8]

در این مطالعه از 209 گوساله نر سیمنتال که به طور متوسط 41.3 روز سن و 81.7 کیلوگرم وزن داشتند و از مزارع مختلف به مزرعه آزمایش انتقال یافتند استفاده شده است . پس از قرار گرفتن در دو گروه تغذیه به صورت تصادفی ( گروه شاهد : 107 گوساله و گروه آزمایشی تکنوییست : 102 گوساله )،  به هر گوساله در گروه آزمایشی روزانه 10گرم تکنوییست به مدت 35 روز از طریق شیرجایگزین(صنعتی) تجویز شد. علاه بر این ، در طی 59 روز اول  5 کیلوگرم کنجاله سویا در تن کنسانتره داده  شد . علاوه بر افزایش وزن ، خوراک روزانه  مصرف شده ومدفوع و سلامت حیوان مورد ارزیابی قرار گرفت.

شکل 1: تأثیر مکمل  تکنوییست TechnoYeast  بر افزایش وزن بدن گوساله. داده ها با شاخص های مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است (05/0> P).شکل 1: تأثیر مکمل تکنوییست TechnoYeast بر افزایش وزن بدن گوساله. داده ها با شاخص های مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است (05/0> P).

در این آزمایش گروه دریافت کننده تکنوییست به وزن نهایی بالاتری  دست یافت و بازده فروش بالاتر 9.30 یورو در هر حیوان را کسب نمود. هنگامی که به ضریب تبدیل خوراک (3.10 کیلوگرم ماده خشک در کیلوگرم افزایش وزن زنده در مقابل 2.88 کیلوگرم ماده خشک در کیلوگرم افزایش وزن زنده در گروه در شاهد ) نگاهی بیاندازیم ، این امر به طور واضح نمایش داده شده است که گروه دریافت کننده مکمل تکنوییست نه تنها افزایش وزن روزانه بهتری را داشته اند بلکه مواد مغذی نیز به میزان موثر تری مورد استفاده قرار گرفته است.

در بررسی بعمل آمده بر روی قوام مدفوع ، مشخص شد بروزعلائم تشدید  اسهال در گروه شاهد غالبا نسبت به گروه دریافت کننده مکمل تکنوییست (اسهال آبکی و مایع در گروه شاهد %18.8 درصد در مقابل %13.2 در گروه دریافت کننده تکنوییست ) بسیار قابل توجه بود.

شکل 2 : تعداد تیمارهای حیوانات انفرادی ( بر پایه هر 100 گوساله ) در گروه های شاهد و تکنوییستشکل 2 : تعداد تیمارهای حیوانات انفرادی ( بر پایه هر 100 گوساله ) در گروه های شاهد و تکنوییست

 .بررسی ارزشمند : استفاده از تکنوئیست در دوره مطالعه.  تداوم بیماری در تیمار گوساله ها در گروه مکمل تکنوییست کمتر بود و هر دو بیماری گوارشی و تنفسی کاهش یافت. بنابراین  نشان داده شد که مخمر هیدرولیز شده تکنوییست تاثیر مثبت بر سلامت حیوانات دارد.! اگر چه  این امر در کاهش هزینه درمان انفرادی ( 3.91 یورو در گروه شاهد و 2.34 یورو در گروه تکنوییست ) نیز اثرگذار بود.

استفاده از مخمر هیدرولیز شده در گوساله ها بر عملکرد و سلامتی آنها بشرح زیر تاثیر مثبت می گذارد !

  • افزایش رشد وزن روزانه
  • بهبود ضریب تبدیل خوراک
  • بهبود قوام مدفوع
  • کاهش درمان های انفرادی حیوان

بنابراین ، ما استفاده استراتژیک از پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها را توصیه می کنیم ، زیرا تنوع و عملکرد میکروبی شکمبه و روده افزایش می یابد. با راه حل های فردی با توجه  به شرایط مزرعه ، سلامت گوساله ها و عملکرد آنها تقویت می شود!

در صورت تمایل به بهبود پرورش گوساله ها و افزایش باروری حیوانات خود با کارشناسان بیوشم تماس حاصل فرمایید!

بیشتر اخبار