_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

چگونه می توانیم سودآوری را در تولیدات طیور افزایش دهیم.

سودآور نمودن تولیدات طیور به عوامل متعددی بستگی دارد. در عین حال که هزینه های خوراک و در آمد زایی از محصولات حیوانی به شرایط بازار بستگی دارد و نقش مرغداران در این امر به ندرت در نظر گرفته می شود ، ولی سلامت حیوانات به عنوان یکی از عوامل مهم و اساسی در سطح فارم های پرورشی از اهمیت برخوردار است. امروزه سلامت دستگاه گوارش یکی از نگرانی های اصلی در تولیدات طیور محسوب می شود زیرا این امر در عملکرد و تلفات تاثیر شگرفی دارد. در واقع افزایش بی رویه استفاده از آنتی بیوتیک ها در مزارع ، به ویژه استفاده از مقادیری از آنتی بیوتیک که کمتر از سطح درمانی است،  به عنوان روش های جایگزین دیگری به منظور تثبیت میکروبیوتای روده و حفظ سلامت حیوان مورد استفاده قرار می گیرد. .

نخستین بخش مورد توجه در حفظ سلامت حیوانات مرتبط با روده است . بین 70 تا 90 درصد از سیستم ایمنی  حیوانات در سیستم گوارشی آنها قرار دارد. در واقع  سیستم ایمنی مرتبط با روده ، مخاط روده و میکروبیوم های روده همه بعنوان موانعی در مقابل پاتوژن ها عمل می کنند.  میکروبیوم ها بیانگر اجتماع پیچیده بی شماری در حدود 100 تریلیون میکروارگانیسم می باشد که در دستگاه گوارش تجمع می کنند. اگر چه عملکرد کلیه میکروارگانیسم ها هنوز بصورت کامل مورد تحقیق و تفحص قرار نگرفته اند ولی می توان آنها را براساس دو دسته پایه ای  زیرمتمایز نمود.

 • باکتری های مفید ، همانند باکتری های اسید لاکتیک و بیفیدو باکتری ها
 • باکتری های بیماری زا ، همانند سالمونلا یا کلستریدیا

تعادل پویا مابین میکروارگانیسم های مثبت و بیماری زا برای میکروبیوم پایدار ضروری است. و این کاملا همان جایی است که استفاده از پروبیوتیک ها می توانند نقش پشتیبانی را ایفا کنند.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال 2001 ، پروبیوتیک ها " میکروارگانیسم های زنده ای هستند و هنگامی که به میزان کافی تجویز شوند در ایجاد سلامتی برای میزبان مفید هستند". فعالیت پروبیوتیکی آنها در دستگاه گوارش اجتماع پایدار و متنوع از باکتری های مفید (eubiosis) را بهبود بخشیده و در نتیجه از انتشار باکتری های مضر پیشگیری می کند. باکتری های مفید با روش های مختلف پشتیبانی می شوند:  

 • حذف اجتناب ناپذیر عوامل بیماری زای بالقوه که برای دسترسی به مواد مغذی با یکدیگر رقابت می کنند.
 • ترویج رشد باکتری مفید اسید لاکتیک با پروبیوتیک ها مزایایی از جمله کاهش سطح pH و کمک  به کاهش  بیماری و عفونت را ارائه می دهد.
 • در عین حال با تولید آنزیم ها ، پروبیوتیک های بر پایه باسیلوس و باکتری های اسید لاکتیک قابلیت بهبود هضم مواد مغذی را بهبود می بخشند .
 • باکتری های مفید موجب تنظیم واکنش سیستم ایمنی حیوانات می شود.
 • دفع برخی مواد از طریق باکتری های مفید موجب ایجاد یک محیط گوارشی می شود که رشد باکتری های بیماری زا را مهار می کند

از آنجا که  پس از جوجه ریزی ، میکروارگانیسم های محیط به سرعت شروع به تجمع در روده می کنند ، از اینرو حیوانات جوان نیاز به توجه ویژه ای دارند. میکروبیوم حیوانات جوان نسبت به بزرگسالان حاوی باکتری کمتری هستند که این خود موجب آسیب پذیری بیشتر آنها در مقابل باکتری های بیماری زا می شود و به همین جهت دستگاه گوارش آنها می تواند با سرعت بیشتری بی ثبات شود. بنابراین ، استفاده زود هنگام از پروبیوتیک ها به عنوان وسیله ای برای دسترسی به حالت eubiosis در اسرع وقت توصیه می شود تا شیوع اختلالات  روده ای را درحیوانات جوان بتوان پیشگیری نمود.

کاهش کلی فشار پاتوزنی  همچنین با ایکولای و دیگر بیماری ها مقابله می کند. تحقیقات نشان داده است که هنگامی که  سرعت رشد باکتری های بیماری زا منجر به شیوع بیماری های بالینی یا تحت بالینی می گردد ، این امر موجب عملکرد ضعیف تر حیوان و در موارد بسیار همچنین افزایش تلفات را در پی خواهد داشت . ضمن اینکه از یک طرف  پاتوژن ها و حیوان میزبان برای دریافت مواد مغذی پاتوژن ها با یکدیگر به مقابله می پردازند ،  از طرف دیگر واکنش ایمنی فعال حیوان میزبان انرژی بیشتری برای مقابله با پاتوژن ها را نیاز خواهد داشت . مستندات مبسوط نشان داده است که استفاده از پروبیوتیک ها بر عملکرد حیوانات تاثیر مثبت دارد و این امر دربهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک و همچنین کاهش تلفات انعکاس می یابد. این ها برخی از نکات و عوامل مهم در ارزیابی موفقیت در تولیدات طیور می باشند

پروبیوتیک ها ضمن اینکه در ایمنی مواد غذایی و کیفیت لاشه تاثیر مثبتی دارند ،نقش اساسی ترو مهمی درکسب سود آوری بیشتر نیز دارند که آن دارا بودن حیوانات سالم و قابل عرضه برای فروش می باشد . کاهش عوامل بیماری زا در روده منجر به دفع کمتر میکروب ها و در نتیجه کاهش میکروارگانیسم ها در محیط های حیوانی میشود. کاهش فشار عوامل بیماری زا همچنین منجر به بروز بیماری در حیوان شده وطبیعتا تعداد حیوانات برای ارسال به کشتارگاه را کاهش می دهد ، به عنوان مثال می توان از بیماری های از جمله عفونت های پوستی  یا تغییر شکل مفصل ها نام برد. استفاده از داروها به ویژه آنتی بیوتیک می تواند این موارد را کاهش داده و در نتیجه سود آوری بهبود می یابد و موجب حفاظت پایدارمحیط زیست می گردد.

ترویج باکتری های اسید لاکتیک با استفاده از پروبیوتیک ها نه تنها به بهبود هضم مواد مغذی کمک می کند ، بلکه برخی پروبیوتیک ها موجب تولید آنزیم هایی می شود که می تواند در افزایش انرژی و در دسترس قرار دادن پروتئین در روده حیوان میزبان گردد. تجزیه بیشتر مواد مغذی به شکلی که بتواند توسط حیوان میزبان جذب شود عملکرد حیوان را افزایش می دهد. بهبود قابلیت هضم پروتئین  همچنین منجر به  کاهش پروتئین ها در روده بزرگ  می شود و میزان کمتر مواد مغذی در دسترس پاتوژن های Clostridium perfingens قرار می دهد. به علاوه ، با افزایش قابلیت هضم پروتئین ، پروتئین خام موجود در جیره نیز کاهش می یابد. این امر به دلیل دفع بیش از حد نیتروژن موجب کاهش بار متابولیکی حیوانات می گردد. از منظر سود آوری ، کاهش احتمالی در هزینه خوراک و هزینه کود مزرعه حائز اهمیت است.

استحکام روده همچنین در سلامت روده از جنبه های مهم تلقی می گردد. مخاط روده آسیب دیده اغلب به کاهش ضریب تبدیل خوراک ، عملکرد ضعیف رشد و افزایش خطردرگیری به بیماری ها ی مختلف منجر خواهد شد. اصولا پرزهای روده ، برآمدگی جزئی مخاط روده ، در جهت جذب مواد مغذی عمل می کنند که می توانند توسط عفونت ها و سموم آسیب ببیند. یک مطالعه نشان داد که اجتماع برخی پروبیوتیک های خاص، عمدتا نزدیک به پرزهای روده و اتصال برگشت ناپذیر میکروارگانیسم ها به سطح روده را تشکیل می دهند . این اتصال ها مزایای بی شماری برای حیوان در بر دارد. این لایه مخاط اولا  باعث می شود که میکروب های بیماری زا به پرز های روده نرسیده و از نفود به حیوان جلوگیری می نماید. دوما آنزیم های تشکیل شده توسط پروبیوتیک بطور مستقیم در محل جذب مواد مغذی بطور مستقیم ترشح شده و بنابراین مواد مغذی بطور مستقیم توسط حیوان جذب می شوند.

به دلیل نحوه عملکرد مختلف ، پروبیوتیک ها می توانند سلامت حیوانات به ویژه سلامت روده را تقویت نموده و از این رو به عملکرد خوب حیوان دست یابند. کمبودهای سلامت حیوانات در کاهش عملکرد حیوان و در نتیجه بهره وری و سودآوری کمتر انعکاس می یابد. تاثیرات مثبت پروبیوتیک در تعدادی مطالعه انجام شده بشرح زیر می باشد :

 • افزایش وزن
 • ضریب تبدیل بهتر
 • کاهش تلفات
 • کاهش آنتی بیوتیک
 • بهبود کیفیت لاشه

شکل 1 : نمایش نمودار سودآوری در فارم های طیور : افزایش سود آوری از طریق کاهش هزینه ها و/ یا افزایش درآمد *only in Englishشکل 1 : نمایش نمودار سودآوری در فارم های طیور : افزایش سود آوری از طریق کاهش هزینه ها و/ یا افزایش درآمد *only in English

کدام پروبیوتیک گزینه بهتری است ؟

اثر بخشی یک پروبیوتیک به انتخاب سویه درست و همچنین دز صحیح و زنده مانی پروبیوتیک بستگی دارد. اسپور باسیلوس به دلیل سهولت استفاده ( پایداری در مقابل حرارت ، سازگاری با دیگر افزودنی های خوراک و کوکسیدیواستات )  به ویژه برای  تغذیه طیور مناسب است . این اسپورها بدلیل قابلیت تولید آنزیم ها یا مهار برخی میکروب های بیماری زا شناخته شده هستند . در عین حال ، تحقیقات نشان داده است که سویه های مختلف در گونه های باسیلوس بطور چشمگیری  در پتانسیل آنها در تولید آنزیم یا مهار میکروب های بیماری زا متفاوت است . انتخاب دقیق و بررسی حساب شده  سویه های مختلف برای یافتن بهترین راه حل ضروری می باشد. در کنار استفاده از پروبیوتیک های بر پایه باسیلوس در خوراک ، کاربرد سرعت تجمع باکتری اسید لاکتیک در آب  آشامیدنی در حیوانات جوان به ویژه در طول اولین روزهای پس از جوجه کشی با موفقیت به اثبات رسیده است.

Biochem بیش از 30 سال در زمینه پروبیوتیک ها تجربه دارد وبا اتکا به تحقیقات دقیق انجام شده و محصولات قابل اطمینان تولیدی خود می تواند محصولات مورد نیاز شما را عرضه نماید. برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید ، بسیار خوشحال می شویم بهترین راه حل را در اختیار شما قرار دهیم.

فرصت را از دست ندهید . برای دریافت خبرنامه بیوشم  هم اینک ثبت نام نمایید.

بیشتر اخبار