_@_javascript_info

Zero-Zinc-Oxide-header-min

ایا قادر به زندگی بدون اکسید روی هستیم ؟

زمان از شیرگیری برای خوکچه ها استرس زا می باشد. یک سیستم ایمنی ساده ، یک سیستم گوارشی توسعه یافته ، و  تعدد عوامل استرس زا ، مانند  تغییرات خوراک ، جدا سازی ، گروه بندی مجدد و حمل و نقل ، همه این عوامل بر سلامت و سرزندگی خوکبچه ها تاثیر می گذارند. یک پیامد متداول  اسهال پس از شیرگیری است که منجر به کاهش عملکرد و اغلب مرگ و میر می شود. به تاثیر اقتصادی آن اشاره نشده است.  روشی که دهه ها است  به منظور حفظ عملکرد روده خوکچه ها و تناسب کلی تجویز شده دوز های دارویی اکسید زینک  (ZnO;1,500-3,000 ppm) است. 

اکسید روی اثرات مثبت مختلفی را در دستگاه گوارش با هدف قراردادن ساختار روده ، ترشحات گوارشی ، سیستم های آنتی اکسیدانی و سلول های ایمنی اعمال می کند.  اکسید روی همچنین  دارای اثر ضد باکتریایی متعادل در مقابل E.coli، عامل اصلی اسهال پس از شیرگیری می باشد. با این حال ،  اثرات زیست محیطی اکسید روی سوالاتی در مورد پایداری استفاده گسترده از آن مطرح کرده است. بنابراین ، از تاریخ ژوئن 2022 ، استفاده از دوزهای دارویی اکسید روی در اروپا ممنوع شده است. شایان ذکر است که دوز های فیزیولوژیکی (150 ppm فرموله شده در خوراک کامل) مشمول این ممنوعیت نیستند.

بسیاری از استراتژی های غیر خوراکی برای کنترل اسهال پس از شیرگیری از جمله بهبود سطوح بهداشتی و پرورش حیوانات مقاوم تر به E.coli مورد بررسی قرار گرفته است.  اگر چه ، اسهال پس از شیرگیری بدون تشخیص E.coli شایع است و توصیه شده است که عدم تعادل میکروبیوتای روده امکان دارد در التهاب و اسهال خوکچه های از شیر گرفته شده نقش داشته باشد.

میکروبیوتای روده در خوک ها نقش های متعددی برای میزبان در میان آنها دارد : حفظ عملکرد طبیعی روده ، تنظیم واکنش های ایمنی ، و محافظت در برابر باکتری های بیماری زا . در میان کلیه عوامل تاثیر گذار از شیر گرفتن می باشد، اصلاح میکروبیوتای روده خوکچه به عنوان یکی از عوامل کلیدی موثر در اسهال پس از شیرگرفتن پذیرفته شده است.

انواع روش ها  بر پر کردن جای خالی اکسید روی در تهیه خوراک به کار گرفته شده است.   تنظیم ترکیب جیره  با افزایش اسید های آلی ،  روغن های ضروری ، و عصاره های غنی از پلی فنل همگی با سطوح مختلف بصورت موفقیت آمیزی مورد مطالعه قرار گرفته اند. هر چند ، سین بیوتیک ها وترکیباتی از سویه های پروبیوتیک و پری بیوتیک نتایج مثبت و پایداری را در پی داشته است.

اتحاد و همبستگی

نقاط قوت پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها در تفاوت مکانیسم عملکرد ویژه  آنها مانند مهار عوامل بیماری زا ، تحریک سیستم ایمنی ، بهبود هضم ، تقویت باکتری های خوب روده و اثرات اسمولیت نهفته است. در یک آزمایش تغذیه ای 14 روزه این موضوع با مقایسه یک پری بیوتیک با کیفیت بالا و یک پروبیوتیک با قابلیت های متعدد با گروه شاهد مورد آزمایش قرار گرفت. پس از 14 روز ، گروه سین بوتیک بهبود قابل توجهی در افزایش وزن روزانه و تبدیل خوراک در مقایسه با گروه شاهد منفی (بدون اکسید روی)  و نتایج متعادل با گروه شاهد اکسید روی را نشان داد. یافته ها در این مطالعه نشان می دهد که تجویزاین ترکیب سین بیوتیک افزایش وزن روزانه و تبدیل خوراک را مشابه مکمل اکسید روی بهبود بخشیده است. به علاوه ، به نظر می رسد سین بیوتیک ها یک جایگزین سازگار با محیط زیست برای دوزهای دارویی اکسید روی هستند.

سین بیوتیک تنها بخشی از رویکرد فراگیر Biochem برای پشتیبانی از سلامت روده در خوک های از شیرگرفته شده می باشد. به منظور ترویج سلامت حیوانات و کاهش استفاده از مواد ضد میکروبی ، بیوشم برروی افزودنی های پشتیبان سلامت روده مانند پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها ، اسیدهای آلی ، بتائین و توکسین بایندرها متمرکز شده است. اینها می توانند به شکل راه حل های خوراکی برای کاربرد بلند مدت یا راه حل های فارمی که بصورت آماده مصرف فرموله شده برای کوتاه مدت درنظر گرفته شده مورد استفاده قرار گیرند.

آیا بدون اکسید روی می توان زیست ؟ بلی!

بیوشم راه حل هایی برای آنهایی که قادر به استفاده از اکسید روی نیستند یا به دنبال کاهش وابستگی به اکسید روی هستند را ارائه می دهد. به منظور اتحاد و همبستگی با ما در تماس باشید تا راه کارهای این موضوع را دریابید.