_@_javascript_info

Claw Health

چگونه مواد معدنی با پیوند ارگانیک موجب بهبود سلامت پنجه پا در گاوها و خوک های شیری می‌شوند

چگونه مواد معدنی با پیوند ارگانیک  موجب بهبود سلامت پنجه پا در گاوها و

خوک های شیری می‌شوند

سلامت پنجه پیچیده است . به منظور حفظ سلامت پنجه مواردی از جمله مدیریت گله ، زیستگاه زندگی ، ژنتیک و تغذیه خوب و درست از اهمیت برخوردار است. اما در نظر گرفتن منابع مختلف عناصر کمیاب نیز می تواند تفاوت های بسیار و مثمر ثمری را ایجاد نماید.

 سلامت پنجه هم در گاوهای شیری و در هم گله های خوک یک موضوع مرتبط مورد بحث می باشد. سلامتی ضعیف پنجه (شکل 1 و 2 ) چالشی برای کشاورزان و دامپزشکان می باشد، زیرا اغلب موجب لنگی حیوان می شود که یکی از شایع ترین علل هلاکت این حیوانات می باشد .  پیش زمینه این مشکل کجاست  و مواد معدنی کمیاب  چه نقشی در سلامتی ایفا می کنند؟

شکل 1 : مشکلات رایج پنجه درخوک ها: ترک در ناحیه نقطه اتصال پنجه با زمین است  (A)، تکثیرآبسه در بالشتک های پنجه(B)، ترک در شاخ دیوارهای پنجه  (C)، ترک در خط سفید (D)

شکل 2 : مشکلات رایج پنجه در گاوها ، مورتلارو

مشکلات پنجه موجب کاهش رفاه و منافع اقتصادی حیوانات می شود .

سلامتی ضعف پنجه تأثیر منفی بر رفاه حیوانات دارد. درد و لنگش ناشی از مشکلات پنجه، سلامتی حیوانات را مختل می کند و مانع رفتار طبیعی گاو شیری و خوک می شود. در این وضعیت حیوانات مبتلا زمان بیشتری را به استراحت و زمان کمتری را صرف ایستادن می کنند که  این منجر به کاهش مصرف خوراک و آب و  وخیم تر شدن وضعیت بدن حیوانات می شود. علاوه بر این، استرس ناشی از مشکلات پنجه می تواند دفاع ایمنی بدن را مختل نماید که حیوانات را مستعد ابتلا به بیماری های دیگر نیز می کند.

البته موضوع سلامت پنجه  نه تنها رفاه حیوانات ، بلکه منافع اقتصادی مزرعه را نیز به شدت تحت تأثیر قرار  می دهد . انهدام زود هنگام، به ویژه گاوها و خوک های جوان با عملکرد بالا که نتوانند  سرمایه به کار گرفته  را باز گردانند، برای کشاورز به معنای زیان اقتصادی بالا می باشد. مشکلات پنجه همچنین می تواند موجب بروز هزینه های بالای  دامپزشکی  شود ، ضمن اینکه همراه با کاهش شیر در گاوها می باشد و در باروری گاوها و خوک ها اختلال ایجاد می نماید. در خوک ها این مشکل سبب آسیب رسانی به تولید خوک بچه ها شده  ،  که در این وضعیت تعداد خوک های له شده بیشتر ، تعداد خوک های از شیر گرفته شده کمتر و کاهش وزن در زمان از شیر گرفتن نشان داده شده است . در گاو ها ، دامداران کاهش شیر را در گاوهای لنگ شاهد خواهند بود که این سبب کاهش سود اقتصادی به دامدار می گردد.

نقش مواد معدنی کمیاب در سلامت پنجه

عواملی که سلامت پنجه را تحت تاثیر قرار می دهد متعدد است ، از اینرو برای اطمینان از سلامت وضعیت پنجه های سالم در گله این موضوع را باید از چندین جنبه مورد نظر قرار داد. علاوه بر زیستگاه حیوانات ، وضعیت ژنتیک و مدیریت ( به عنوان مثال کوتاه کردن منظم پنجه) ، فرمولاسیون جیره غذایی نیز بر سلامت پنجه موثر است . در فرمول خوراک ،  یکی از متغیرهای  اساسی برای سلامت پنجه تامین مواد معدنی کمیاب مناسب از اهمیت برخوردار است .  حتی اگر حیوان از مواد معدنی کمیاب به میزان بسیار کم در کل خوراک تغذیه شود ، همین میزان عملکرد اساسی در سلامت پنجه را موجب می گردد که با سایر اجزای رژیم غذایی قابل جبران نمی باشند  (شکل 3) .

  • روی (Zn) : شاخ پنجه ترکیبی از پروتئین های کراتین و به اصطلاح ماده سیمانی بین سلولی (ICS) است که از لیپیدها و گلیکوپروتئین ها تشکیل شده است. روی برای سنتز کراتین مانند سایرموارد و بخشی از آنزیم های متعدد مورد نیاز در این فرآیند ضروری است . به عنوان بخشی از آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، روی، و همچنین مس و منگنز در سیستم آنتی اکسیدانی نقش دارند و از آسیب اکسیداتیو لیپیدهای ICS جلوگیری می کنند. این استحکام و قابلیت کشش شاخ پنجه را تضمین می کند. علاوه بر این، روی برای فرآیندهای بهبود زخم اهمیت دارد که خطر ورود باکتری ها و عفونت زخم را به حداقل می رساند.

 

  • مس (Cu) : مس برای تشکیل پل های دی سولفیدی اتصال بین رشته های کراتین در حین تشکیل شاخ به عنوان بخشی از آنزیم تیول اکسیداز ضروری است . همچنین، بیوژنسیز بافت های پیوند دهنده به مس به دلیل نیازاتصالات متقابل بین رشته های کلاژن و الاستین از طریق آنزیم لیزیل اکسیداز وابسته می باشند . در مجموع، مس برای استحکام و قابلیت کشش شاخ پنجه و بافت های پیوند دهنده حیاتی می باشد .

 

  • منگنز (Mn) : منگنز برای استحکام استخوان ها و بافت های پیوند دهنده به عنوان بخشی  از سیستم های آنزیمی متعدد که در شکل گیری و رشد آنها نقش دارند ضروری است . علاوه بر این، رشد مستحکم استخوان ها و بافت های  پیوند دهنده  در شکل گیری درست پا و موقعیت پنجه کمک می کند . بنابراین، پنجه ها به طور متعادل استوار و نیرومند شده  و امکان ایجاد مشکلات پنجه را کاهش می دهند .

شکل 3 : نقش مواد معدنی کمیاب روی، مس و منگنز برای سلامت پنجه در گاو و خوک

مزایای مواد معدنی با پیوند ارگانیک

مواد معدنی کمیاب تنها زمانی می توانند ارزش غذایی را برای حیوانات فراهم کنند که از طریق دیواره روده جذب شوند. بنابراین، مقدار مناسبی از مواد معدنی کمیاب در خوراک به تنهایی کافی نیست، بلکه منبع معدنی کمیاب نیز اهمیت زیادی دارد . بسیاری از مطالعات نشان می دهد که زیست فراهمی مواد معدنی کمیاب متصل به ارگانیک بیشتر از منابع معدنی مانند سولفات ها است. سولفات ها مستعد اثرات آنتاگونیستی هستند زیرا به راحتی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش تجزیه می شوند. یون‌های فلزی آزاد رها شده می‌توانند کمپلکس‌های غیرمحلول با سایر اجزای غذایی تشکیل دهند یا برای مکانیسم‌های انتقال در دیواره روده  مشارکت کنند. در نتیجه مقدار زیادی از مواد معدنی غیر قابل جذب از طریق مدفوع دفع می شود . در مقابل، مواد معدنی با پیوند ارگانیک معمولاً کیلیت هایی هستند که در آن مواد معدنی به اسیدهای آمینه منفرد مانند گلیسین یا ترکیبی از اسیدهای آمینه از پروتئین هیدرولیز شده سویا متصل می‌شوند. به دلیل استحکام اتصال بالاتر، کیلیت ها پایدارتر بوده و کمتر مستعد اثرات آنتاگونیستی هستند. بنابراین، مقدار بیشتری از مواد معدنی کمیاب می تواند جذب شود.

بهبود سلامت پنجه در گاو و خوک

همانگونه که در چندین آزمایش فارمی انجام شده  توسط Biochem نشان داده شده است، استفاده از کیلیت های گلیسین

(E.C.O.Trace®)   در سلامت پنجه و عملکرد گاوها و خوک ها مفید است. در یک آزمایش فارمی که اخیرا در یک فارم لبنی با 800 راس گاو در آلمان شرقی انجام شده ، گروه کنترل خوراک حاوی مواد  معدنی شامل  1200 میلی گرم روی، 800 میلی گرم منگنز و 240 میلی گرم مس در هر گاو و روز از منابع غیر آلی را دریافت  نمودند. در گروه آزمایش، بین 30 تا 50 درصد از فرم های معدنی با کیلیت های گلیسین جایگزین شد. استفاده از کیلیت های گلیسین می‌تواند شیوع مورتلارو و زخم کف پا را کاهش دهد و به طور همزمان پارامترهای باروری و تولید شیر را بهبود بخشد (شکل 4) .

شکل 4 : بهبود سلامت و عملکرد پنجه در گاوهای شیری با تبادل جزئی روی، مس و منگنز معدنی با کیلیت‌های گلیسین  (E.C.O.Trace®)   (تفاوت معنی‌دار بین تیمارها،  , p < 0.05 )  (Mählmeyer & Landwehr, 2019)

به منظور کاهش بروز مشکلات پنجه در فارمی در شمال آلمان  با تعداد 750 خوک ، حیوانات با ترکیبی از کیلیت  های گلیسین (E.C.O.Trace®)(50/30/10 ppm Zn/Mn/Cu)    و مواد معدنی. به مدت 12 ماه در کل دوران بارداری و شیردهی تغذیه شدند . تغییر در تغذیه مواد معدنی منجر به بهبود چندین مشکل رایج پنجه در خوک ها شد (شکل 5). این نوع تغذیه منجر به کاهش نرخ جایگزینی و طول عمر بیشتر خوک ها شد (شکل 6).

شکل 5 : اثرات مثبت کیلیت های گلیسین  (E.C.O.Trace®)  بر سلامت پنجه خوک ها (1 = بدون بروز علائمی ؛ 4 = بروز شدید علامت)

 

 

شکل 6 : نرخ جایگزینی کمتر و طول عمر بیشتر خوک ها پس از افزودن کیلیت گلیسین  (E.C.O.Trace®)   به جیره

نتیجه

سلامت پنجه گاوهای شیری و خوک ها برای رفاه حیوانات و منافع اقتصادی فارم بسیار وابسته است  . مواد معدنی با پیوند ارگانیک عامل مهمی در استراتژی های تغذیه در بهینه سازی سلامت پنجه هستند که سلامت عمومی حیوانات و عملکرد بالا را نیز پشتیبانی می کند .جهت کسب اطلاع بیشتر از سبد محصولات شرکت بیوشم ، لطفاً با کارشناس این شرکت تماس حاصل فرمایید یا از وب سایت ما دیدن نمایید .

منابع در صورت درخواست در دسترس قرار خواهند گرفت .