_@_javascript_info

Webinar Valentin - Farsi

موضوع : مواد معدنی کمیاب آلی - درباره مواد معدنی کمیاب در تغذیه ماهی و میگو چه می دانیم ؟

شرح : استفاده از عناصر کمیاب آلی در حال حاضر بخش جدایی ناپذیر در تغذیه حیوانات محسوب می شود و جای بسی تعجب است که این عناصر کمیاب وابسته آلی در پرورش آبزیان به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند. اما چرا اینگونه است ؟

ما قصد داریم در این وبینار میزان دسترسی نسبی به این عناصر کمیاب متنوع و اینکه کدام عنصر به ویژه برای خوراک ماهی و میگو مناسب و سازگار  است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . در این راستا و به منظور بررسی تغذیه آبزیان  و آگاهی از بهینه سازی استفاده از این عناصر مواد معدنی کمیاب آلی خوشحال می شویم با ما همسفر شوید.

زمان برگزاری : 18 ماه می 2021 برابر با سه شنبه  28 اردیبهشت 1400 ، ساعت 12:00  ظهر به وقت تهران

سخنران :

Valentin Eckart

مدیریت تحقیق و توسعه

بیشتر تاریخ نمایشگاه