_@_javascript_info

Messebild 1

Besuchen Sie uns auf einem unserer Messestände – weltweit!

نوزدهمین سمپوزیوم BOKU در مورد تغذیه حیوانات

24.09.2020 در وین اتریش

 

" تغذیه حیوانات با هدف تامین رفاه حیوانات و حفاظت از محیط زیست " شعار سمپوزیم BOKU در وین مرتبط  با تغذیه حیوانات است . نوزدهمین  سمپوزیم بر موضوعاتی از جمله تغییرات آب و هوا ، سیراب نمودن آب بدن و بهره برداری بیش از حد منابع در کشور های تولید کننده مواد اولیه متمرکز می باشد .

 

این مورد و بسیاری موضوعات جالب دیگر را از دست ندهید و ما را در تاریخ 24.09.2020 در وین ملاقات نمایید. ما مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستیم.

اطلاعات بیشتر را در اینجا خواهید یافت.

 

 

بیشتر تاریخ نمایشگاه