_@_javascript_info

Webinar Motiv Margareth Website

وبینار : اسرار مخمر ها در تولیدات خوراک آبزیان

تاریخ برگزاری : 9 ماه نوامبر 2022

عنوان : اسرار مخمر ها در تولیدات خوراک آبزیان

شرح : در این وبینار

در این وبینار، Margareth Øverland در مورد وضعیت فعلی استفاده از مخمر در آبزیان، تفاوت بین گونه های مخمر و چشم انداز آینده مخمر در آبزی پروری صحبت خواهد کرد. موضوع اصلی استفاده از مخمر به عنوان یک ماده کاربردی برای افزودن اثرات مفید در ارتباط با ایمنی، کارایی خوراک و مقاومت در برابر استرس خواهد بود. در این آخرین جلسه از سری وبینارهای Biochem در سال 2022 شرکت نمایید و با اسرار مخمر ها در خوراک آبزیان آشنا شوید !

زمان برگزاری : 9 نوامبر 2022 از ساعت 9 صبح به وقت آمستردام ، برلین ، رم ، استکهلم ، وین

سخنران : Margareth Øverland

پرفسور در تغذیه آبزیان ، دانشگاه علوم زیستی نروژ

بیشتر تاریخ نمایشگاه