_@_javascript_info

Messebild 1

Besuchen Sie uns auf einem unserer Messestände – weltweit!

ABI Zukunft

29.02.2020 in Lohne

در تاریخ 29 فوریه شرکت های بی شماری پیشنهادات آموزشی خود را در ABI Future ارائه می نمایند و یک بستر ایده آل به منظور برقراری ارتباط به کلیه علاقه مندان عرضه می شود . کلیه متقاضیان این فرصت را دارند تا با شرکت رویایی خود آشنا شده و با آنها رو در رو صحبت نمایند . 
ما انتظار داریم در تاریخ 29 فوریه 2020 شما را  در ABI Future  در شهر لونه ملاقات نماییم . 
اطلاعات بیشتر در اینجا در دسترس است . 

بیشتر تاریخ نمایشگاه