_@_javascript_info

Messebild 1

از یکی از غرفه های نمایشگاهی بیوشم در سراسر جهان دیدن نمایید

ABI Zukunft

29.02.2020 in Lohne

در تاریخ 29 فوریه شرکت های بی شماری پیشنهادات آموزشی خود را در ABI Future ارائه می نمایند و یک بستر ایده آل به منظور برقراری ارتباط به کلیه علاقه مندان عرضه می شود . کلیه متقاضیان این فرصت را دارند تا با شرکت رویایی خود آشنا شده و با آنها رو در رو صحبت نمایند . 
ما انتظار داریم در تاریخ 29 فوریه 2020 شما را  در ABI Future  در شهر لونه ملاقات نماییم . 
اطلاعات بیشتر در اینجا در دسترس است . 

بیشتر تاریخ نمایشگاه