_@_javascript_info

Messebild 1

Besuchen Sie uns auf einem unserer Messestände – weltweit!

AGRENA 2018

از تاریخ 25.10.2018 الی 27.10.2018 قاهره

از تاریخ 25 الی 27 اکتبر 2018 در قاهره / مصر

شرکت بیوشم با کمال خوشوقتی از شما برای بازدید نمایشگاه
AGRENA 2018 که از تاریخ 25 الی 27 اکتبر 2018 در قاهره
برگزار می شود دعوت بعمل می آورد.

نمایشگاه AGRENA در طول زمان به یکی از بزرگترین و معتبر
ترین نمایشگاه های دام ، طیور و آبزیان در منطقه
خاورمیانه رشد نموده است . از اهداف این نمایشگاه شکوفایی
صنعت دام ، طیور و آبزیان در منطقه خاورمیانه با تاکید بر
ایجاد فرصت های ممکن برای گسترش افق دید شما و اطلاع از
آخرین فن آوری ، محصولات و خدمات در این زمینه می باشد.

دیدار با شما در غرفه بیوشم موجب بسی خوشوقتی می باشد.

بیشتر تاریخ نمایشگاه