_@_javascript_info

Messebild 1

از یکی از غرفه های نمایشگاهی بیوشم در سراسر جهان دیدن نمایید

Career Corner

از تاریخ 17.01.2020 الی 18.01.2020 in Leipzig

 آیا به دنبال چشم اندازی برای شغل خود هستید؟ پس، از غرفه بیوشم  A40-7 در نمایشگاه دامپزشکی CAREER CORNER در لایپزیگ دیدن نمایید. نمایشگاه کار برای اولین بار درتاریخ 17 و 18 ژانویه برای بازدید  گشایش می یابد  و بررسی اجمالی  از تنوع  فعالیت زمینه های دامپزشکی را ارائه می دهد.

مقدم شما را به غرفه خود در لایپزیک خوش آمد می گوییم.

اطلاعات بیشتر در مورد این نمایشگاه  دراینجا یافت می شود .

بیشتر تاریخ نمایشگاه