_@_javascript_info

Messebild 1

از یکی از غرفه های نمایشگاهی بیوشم در سراسر جهان دیدن نمایید

Conference on Poultry Intestinal Health 2019

از تاریخ 03.04.2019 الی 05.04.2019 Rome

از تاریخ 03.04.2019 تا 05.04.2019 در رم

 ششمین کنفرانس سلامت طیور ازتاریخ  3 تا 5 آوریل 2019 در رم (ایتالیا) برگزار می شود . سخنرانی های کلیدی توسط سخنرانان مشهور بین المللی در این کنفرانس آخرین اطلاعات علمی در ارتباط با این موضوع و شکل گیری استحکام در یک برنامه برای ارتباطات کوتاه ، بحث و شبکه ارائه می شود .

 به عنوان یک حامی ، ما منتظر دیدار شما در این رویداد هستیم !

بیشتر تاریخ نمایشگاه