_@_javascript_info

Messebild 1

از یکی از غرفه های نمایشگاهی بیوشم در سراسر جهان دیدن نمایید

از تاریخ 24  الی 26 اکتبر 2018 در شهر کراسندر / روسیه

Farming Expo یک نمایشگاه تجهیزات ، خوراک و محصولات دامپزشکی
، تجهیزات ذخیره سازی و فراورده های مرتبط در زمینه پرورش

دام و طیور می باشد.

 شرکت بیوشم مقدم شما را از بازدید از غرفه این شرکت و
. محصولات نوآوری شده خود گرامی می دارد

بیشتر تاریخ نمایشگاه