_@_javascript_info

Messebild 1

از یکی از غرفه های نمایشگاهی بیوشم در سراسر جهان دیدن نمایید

Hog Convention 2019

از تاریخ 04.04.2019 الی 06.04.2019 Pasay City

از تاریخ 04.04.2019 تا 06.04.2019 در شهر Pasay فیلیپین

از غرفه ما در کنفرانس 2019 Hog  در شهر Pasay ، که یک نمایشگاه پیشتاز برای تولیدات گوشت خوک در فیلیپین می باشد بازدید نمایید. .

موجب مسرت می باشد تا مقدم شما را در غرفه خود گرامی داریم.

بیشتر تاریخ نمایشگاه