_@_javascript_info

Messebild 1

Besuchen Sie uns auf einem unserer Messestände – weltweit!

Hog Convention 2019

از تاریخ 04.04.2019 الی 06.04.2019 Pasay City

از تاریخ 04.04.2019 تا 06.04.2019 در شهر Pasay فیلیپین

از غرفه ما در کنفرانس 2019 Hog  در شهر Pasay ، که یک نمایشگاه پیشتاز برای تولیدات گوشت خوک در فیلیپین می باشد بازدید نمایید. .

موجب مسرت می باشد تا مقدم شما را در غرفه خود گرامی داریم.

بیشتر تاریخ نمایشگاه