_@_javascript_info

Messebild 1

از یکی از غرفه های نمایشگاهی بیوشم در سراسر جهان دیدن نمایید

Suisse Tier 2019

از تاریخ 22.11.2019 الی 24.11.2019 Lucerne

 

از ما در Suisse Tier در لوسرن دیدن کنید. نمایشگاه تجاری سوئیس برای دامداری از 22-24 افتتاح می شود. نوامبر 2019 دروازه های آنها.
 
سلامتی خوب روده ، راندمان مواد مغذی ، بهداشت خوراک و دفاع ایمنی بدن سلامت حیوانات را تضمین می کند. آنچه لازم است تغذیه مفاهیمی است که بر رفاه حیوانات و کارآیی اقتصادی متمرکز شده است. ما در Suisse Tier در لوسرن به شما نشان می دهیم که چگونه این ارتباط سلامت روده ، راندمان مواد مغذی و مقرون به صرفه در عمل مؤثر است.
 
ما مشتاقانه منتظر بازدید شما از غرفه B313 ما در سالن شماره 3 هستیم.
 
اطلاعات بیشتر در مورد Suisse Tier را می توان در اینجا یافت.

بیشتر تاریخ نمایشگاه