_@_javascript_info

Messebild 1

از یکی از غرفه های نمایشگاهی بیوشم در سراسر جهان دیدن نمایید

Tier und Technik

از تاریخ 20.02.2020 الی 23.02.2020 in St. Gallen

از تاریخ 20.02.2020 تا 23.02.2020 در سنت گالن سوییس 
از غرفه ما در Tier und Technik ، نمایشگاه بین المللی تجارت دام و تولید محصولات کشاورزی در سنت گالن در شرق سوئیس بازدید کنید. در این نمایشگاه نمای کلی در مورد آخرین گرایش ها و فناوری های مورد استفاده در دامداری های مدرن ، به ویژه گاو داری های شیرده را مشاهده خواهید کرد.
متخصصان ما با کمال اشتیاق منتظر برقرای ارتباط  با شما و به اشتراک گذ اری دانش خود در مورد خوراک ، تغذیه ، بهداشت حیوانات و مباحث دیگر می باشند .
در ارتباط با آنچه در این نمایشگاه تجاری بین المللی تجربه خواهید کرد را هم اینک در اینجا خواهید یافت . 

بیشتر تاریخ نمایشگاه