_@_javascript_info

Messebild 1

از یکی از غرفه های نمایشگاهی بیوشم در سراسر جهان دیدن نمایید

Veterinary Congress 2019

از تاریخ 17.04.2019 الی 20.04.2019 Kaliningrad

کنگره دامپزشکی از تاریخ 17 الی 20 آوریل در شهر Kaliningrad برگزار می شود و یکی از مهمترین رویداد ها برای دارو های دامپزشکی در روسیه می باشد.

موجب مسرت است مقدم شما را گرامی داریم.

اطلاعات بیشتر در باره این کنگره دامپزشکی در اینجا خواهید یافت .

بیشتر تاریخ نمایشگاه