_@_javascript_info

Messebild 1

از یکی از غرفه های نمایشگاهی بیوشم در سراسر جهان دیدن نمایید

VIV Russia

از تاریخ 25.05.2021 الی 27.05.2021 Russia, Moscow

نمایشگاه VIV روسیه که در مسکو برگزار می شود یکی از نمایشگاه های بین المللی پیشرو در زمینه دام و فرآوری های مرتبط با آن می باشد. شماری از شرکت ها فرصت را غنیمت شمرده و محصولات خود را در معرض بازدید مخاطبان حرفه ای قرار می دهند.

شما می توانید ما را در اینجا پیدا کنید: سالن 6 / غرفه 2، غرفه شماره 12.E4

اطلاعات بیشتر در مورد VIV Russia در اینجا موجود است

بیشتر تاریخ نمایشگاه