_@_javascript_info

Messebild 1

از یکی از غرفه های نمایشگاهی بیوشم در سراسر جهان دیدن نمایید

VIV Russia

از تاریخ 06.10.2020 الی 08.10.2020 Russia, Moscow

نمایشگاه VIV روسیه که در مسکو برگزار می شود یکی از نمایشگاه های بین المللی پیشرو در زمینه دام و فرآوری های مرتبط با آن می باشد. شماری از شرکت ها فرصت را غنیمت شمرده و محصولات خود را در معرض بازدید مخاطبان حرفه ای قرار می دهند.

بیوشم نیز در این نمایشگاه حضور دارد و منتظر دیدار شما در غرفه خود از تاریخ 6 الی 8 اکتبر 2020 در این نمایشگاه می باشیم.

اطلاعات بیشتر در مورد VIV Russia در اینجا موجود است

بیشتر تاریخ نمایشگاه