_@_javascript_info

Messebild 1

از یکی از غرفه های نمایشگاهی بیوشم در سراسر جهان دیدن نمایید

Zero Zinc Summit 2019

از تاریخ 17.06.2019 الی 18.06.2019 Copenhagen

اجلاس 2019 بدون سرب از تاریخ 17 الی 18 ژوئن 2019 در شهر کپنهاگ برگزار می شود. سخنرانی های کلیدی توسط سخنرانان بین المللی ، آخرین دست آورد های علمی در ارتباط با این موضوع و شکل گیری استحکام در یک برنامه برای ارتباطات کوتاه ، بحث و شبکه را ارائه می دهد.

آخرین اطلاعات علمی در ارتباط با این موضوع و شکل گیری استحکام در یک برنامه برای ارتباطات کوتاه ، بحث و شبکه را ارائه می دهد.

به عنوان یک حامی ، ما منتظر دیدار شما در این رویداد هستیم !

بیشتر تاریخ نمایشگاه