_@_javascript_info

Spaten

نگاه ما به حال و آینده است

پایداری

بهینه سازی کارآمد و حفاظت از منابع

هدف ما افزایش بهره وری در تغذیه حیوانات است. تمرکز دائمی ما ایجاد تعادل بین اقتصاد، محیط زیست و ایمنی در خوراک حیوانات و تولید مواد غذایی  است که این امر سهم ارزشمندی در رفاه نسل های آینده  خواهد داشت.

Baum steht auf WieseBaum steht auf Wiese

اقتصادی

انطباق تغذیه با نیازهای واقعی حیوانات، دو عامل سلامتی و محیط زندگی مطلوب را برای حیوان تضمین می نماید. این امر موجب می شود تا توانایی های ژنتیکی حیوانات بروز نماید .مصرف خوراک کارآمدتر نه تنها  موجب کاهش مصرف غذا و کاهش هزینه ها می شود، بلکه باعث کاهش دفع مواد مغذی توسط حیوانات می شود و موجب کاهش آلودگی محیط زیست می شود.

محیط زیست

مواد مغذی یک کالای کمیاب هستند. این مواد  همیشه توسط حیوانات آنطور که  برنامه ریزی شده استفاده نمی شوند. در نتیجه، مقدار زیادی از این مواد غیر قابل جذب ، به عنوان یک بار غیرضروری به محیط زیست  دفع می شود. به همین دلیل است که مواد افزودنی موجب بهره وری مواد مغذی مطلوب جهت استفاده  از تمام منابع، طراحی شده اند. این رویکرد، تامین مواد غذایی را برای نسل های آینده تضمین می نماید و در عین حال، باعث کاهش انتشار مواد مغذی دفعی در محیط زیست می شود.

ایمنی

خوراک یک عامل مهم در ایمنی مواد غذایی به شمار می رود. این یکی از دلایلی است که ما کیفیت محصولات را مورد نظارت قرار می دهیم. ما حتی با  داشتن تجزیه و تحلیل منظم اطلاعات توسط موسسات مستقل  یک گام فراتر می رویم.   این موجب تضمین دریافت مواد مغذی مطلوب توسط حیوانات می شود تا مصرف کنندگان بتوانند از گوشت، شیر و تخم مرغ با بالاترین کیفیت لذت ببرند.