_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

 • سندروم کبد چرب در مرغ های تخمگذار
  23.09.2022

  سندروم کبد چرب در مرغ های تخمگذار

  بیشتر
 • ایا قادر به زندگی بدون اکسید روی هستیم ؟
  23.09.2022

  ایا قادر به زندگی بدون اکسید روی هستیم ؟

  بیشتر
 • چرا به جوجه ها می باید پروبیوتیک داده شود ؟
  23.09.2022

  چرا به جوجه ها می باید پروبیوتیک داده شود ؟

  بیشتر
 • شرکت بیوشم کارخانه جدید خود در لونه آلمان را افتتاح نمود.
  22.06.2022

  شرکت بیوشم کارخانه جدید خود در لونه آلمان را افتتاح نمود.

  بیشتر
 • چگونه مواد معدنی با پیوند ارگانیک موجب بهبود سلامت پنجه پا در گاوها و خوک های شیری می‌شوند
  17.06.2022

  چگونه مواد معدنی با پیوند ارگانیک موجب بهبود سلامت پنجه پا در گاوها و خوک های شیری می‌شوند

  بیشتر
 • آیا مدیریت سموم در گاوهای شیری از اهمیت برخوردار است ؟
  12.07.2022

  آیا مدیریت سموم در گاوهای شیری از اهمیت برخوردار است ؟

  بیشتر
 • پنج عامل خطر آفرین مرتبط با اختلالات تنفسی در گوساله ها
  18.03.2022

  پنج عامل خطر آفرین مرتبط با اختلالات تنفسی در گوساله ها

  بیشتر
 • مخمر های زنده چه نقشی در صنایع لبنی و تغییرات اقلیمی دارند؟
  18.03.2022

  مخمر های زنده چه نقشی در صنایع لبنی و تغییرات اقلیمی دارند؟

  بیشتر